مشاوره روانشناسی آنلاین

مشاوره روانشناسی آنلاین

مشاوره روانشناسی آنلاین

 

مشاوره روانشناسی آنلاین به معنی کلی، راهنمایی و درمان از راه دور می باشد. مشاوره روانشناسی آنلاین و درمان از راه دور شاخه یا رشته ای از ارتباط از راه دور است. همچنین می توان چنین بیان کرد که بهره بردن از تکنولوژی جهت ارتباط و درمان و نیز مشاوره روانشناسی در حوزه روانشناسی ، روانپزشکی و حوزه های مرتبط از اهداف اصلی ما در راه اندازی این پورتال می باشد به نوعی تعریف دیگر مشاوره روانشناسی آنلاین می باشد.

همگام و همزمان با پیشرفت های تکنولوژی ارتباطات و استفاده از اینترنت و تمامی ابزارهای جدید ارتباطی، تغییر در نوع ارتباط سنتی و همیشگی با مراجعان که غالبا نیاز به مشاوره روانشناسی از راه دور نیز دارند کاملا اجتناب ناپذیر و الزامی است.

 

اهداف مشاوره روانشناسی آنلاین

مهمترین اهداف و دلایل انتخاب پورتال مشاوره روانشناسی آنلاین صبا به عنوان روش نوین ارتباطی در حوزه سلامت و مشاوره روانشناسی به شرح زیر است:
۱)ایجاد و گسترش شیوه مشاوره روانشناسی آنلاین و وجود آن و فلسفه وجودی ابداع این شیوه، خود به خود استفاده از آن را الزامی می کند. به عنوان مثال موبایل یا تلفن همراه که بعد از معرفی به عنوان وسیله ای ارتباطی از وسیله ای که امکان استفاده از آن اختیاری و تجملی است به وسیله ای که استفاده از آن کاملا ضروری و اجتناب ناپذیر است بدل شد. در مورد اینترنت، فضای وب و دنیای مجازی ارتباطات نیز همین فرایند در حال گسترش است؛ فلذا دلیل و فلسفه علمی برای ضرورت استفاده از آن نیز کاملا احساس می شود .

۲)امکان جدید به وجود آمده توسط اینترنت و وب راهی است برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات و معلومات، داده ها و اکتشافات در حوزه های گو ناگون علوم و معاف بشری در این مورد خاص ( پزشکی، روانپزشکی و روانشناسی ) قطعاً امکانات اخیر در حوزه تکنولوژی ارتباطات و جهان اینترنت سرعت تولید علم و فرایند اصلاح و تغییر وتکامل معلومات مبلغ دانش را بیشتر و روند تکامل علوم را جهت و سرعت مطلوب بخشیده است و این عصر حضور اینترنت را با دوران قبل از آن کاملاً متمایز میسازد.

۳) اختصاصاً در رأس مشاوره از راه دور و روانپزشکی و مشاوره روانشناسی از راه دور دلایل ضرورت استفاده شامل موارد زیر است:

– مساله انگ و بر چسب بیماری

 

همه متخصصین و مشاوران در حوزه های روانپزشکی و مشاوره روانشناسی با مورد محرومیت استفاده از مشاوره ها و روان درمان های روانپزشکی و مشاوره روانشناسی به دلیل اجتناب از بر چسب « بیمار اعصاب و روان » اشنا هستند که در نظام های بسته تر، شهرهای کوچکتر وبعضی از فرهنگ ها و خورده فرهنگ ها نیز بیشتر مشاهده می شوند. اینترنت به دلیل ایجاد حریم خصوصی بیشتر نسبت به دنیای واقعی، نگاه نظاره گر و مداخله جوی اجنماع را کمتر کرده واحساس امنیت بیشتری به فردی که نگران دریافت این بر چسب از طرف اجتماع است را میدهد. در نتیجه موضوع بر چسب بیماری روانی برای فردی که نیازمند کمک است ولی مراجعه نمی کند دلیلی برای ضرورت استفاده از اینترنت در حوزه های مورد بحث است.

– دغدغه دوری به لحاظ جغرافیایی در مشاوره روانشناسی حضوری
در کشورهای با مساحت زیاد از جمله جامعه ما که فواصل شهرها و روستاها از مراکز بزرگ شهری و در نتیجه دسترسی به متخصصان مشاوره روانشناسی متعدد با صلاحیت های تخصصی بالاتر و بیشتر به ویژه از نظر تعداد و امکان مراجعه حضوری را منتفی می کند مشاوره از راه دور و نیز مشاوره روانشناسی آنلاین امکان برابری برای بهره مندی از اینگونه خدمات در حوزه مشاوره روانشناسی را فراهم می کند و این در مورد ارتباط ملل و کشورهای مختلف در کنار درک زمان نیز قابل استفاده است که ناشی از این ویژگی اینترنت است که مرزهای جغرافیایی تأثیری برای ارتباطات انسانی و در اینجا رابطه پزشک و بیمار و مشاوره درمان جو وجود ندارد و به نوعی ایترنت و بستر وب این مرزهای محدود را در نوردیده است.

• دغدغه زمان در دریافت خدمات مشاوره روانشناسی

با توجه یه گستره و امکان زمانی بیشتر برای دسترسی به خدمات روانپزشکی ومشاوره روانشناسی، ارتباط ازطریق اینترنت با متخصصین مشاوره روانشناسی و پزشکی محدودیت زمانی کمتری دارد. کاملا بدیهی است مراجعه حضوری به متخصان مشاوره روانشناسی نیاز به تنظیم وقت و محدودیت زمانی به مراتب بیشتر از ارتباط از طریق اینترنت و مشاوره روانشناسی آنلاین دارد.

-فرصت هم اندیشی آنلاین بین متخصصان مشاوره روانشناسی
( امکان و فرصت هم اندیشی بین متخصصین پزشکی و روانپزشکی رابط و نیز کار گروهی و بین پزشکان، روانپزشکان و روانشناسان )
بدیهی است ابزار و فضای سایبری و مجازی امکان این مشاوره بین متخصصین و کارشناسان آموزه های مرتبط و مختلف را به وضوح در حوزه مشاوره روانشناسی در سطوح آنلاین تسهیل می کند.

• تولید و گردش اطلاعات با حجم زیاد و تغییر تکامل ایده های مربوط به حوزه مشاوره روانشناسی
موضوع اخیر یکی از مهمترین ارکان فلسفه وجودی و نیز تکاملی در رشته ارتباطات از راه دور و در اینجا مشاوره روانشناسی یا روان درمانی از راه دور است. سرعت تولید، تبادل و تغییر تکامل اطلاعات علمی از زمان حضور اینترنت به بعد با تغییرات اساسی و بنیادی از باب مباحث شناخت شناسی مواجه شده است.
ایدها فرضیه و داده ها به سرعت از طریق اینترنت انتشار و در دسترس بقیه دانشمندان قرار گرفته و فرایند نقد و ازمایش و تغییر و تکامل و ایجاد فرضیه های جدید را طی می کند .

• آنلاین درمانی و مشاوره روانشناسی آنلاین به عنوان سبک زندگی نوین در حوزه ارتباطات

از این چشم انداز مشاوره روانشناسی آنلاین نه به دلیل اینکه ضرورت است که نیاز جدید بلکه رویه و سبک زندگی امروزی است. روشن تر اینکه بعضی از رویه ها و سبک ها در زندگی به دلیل آنکه در دوره زمانی انسان ها در آن دوره جزئی از سبک زندگی در دوره تمدنی است .

استفاده از تکنولوژی ارتباطی نوین از چشم انداز انسان شناسی فرهنگی جزئی ازفرهنگ انسان معاصر است و مسلماً این سبک به انسان این دوره و عصر کنونی تحمیل می شود و هرگونه اجتناب و مبارزه باعث حذف تفکر مقابل این روند خواهد بود و در اینجا درک بیشتر ما، ( به عنوان پزشک، درمانگرا مشاور) این موضوع فوق باعث سازگاری و تحول ما با شرایط زمانی خواهد بودعنی استفاده از ایده های نو در حوزه تکنولوژی ارتباطات نوعی انطباق تکاملی رشته های مورد نظر با شرایط زمانی (عصری و دورانی) میباشد.

– تعریف شهروند الکترونیک و ایجاد هویت مجازی در کنار هویت واقع در دنیای مشاوره رونشناسی

بدیهی است در عصر و دوره اینترنت و شبکه های مجازی ارتباطی ما با دو نوع هویت مواجه هستیم؛
یک نوع هویت، هویت واقعی است که برمبنای تمامی شاخصه های تعریف فرد انسانی از دیدگاه فلسفی و مشاوره روانشناسی است و نوع دیگر هویت نیز هویت مجازی که در شرایط جدید، هر فرد در شبکه مجازی با هویت جدید مجازی ارتباط جدیدی ایجاد می کندکه نیاز های واقعی و مجازی در ان گنجانده می شود.

مسلماً این ارتباطات در حوزه های گوناگون خواهند بود؛ در حوزه پزشکی و یا مشاوره روانشناسی آنلاین غیر آن فرد نیازمند بستری مجازی در فضای سایبری برای ارتباط خواهد بود واینجا ما باید ان بستر را فراهم کنیم. علل و دلایل فوق الذکر از مهم ترین دلایل وعلل ضرورت ایجاد و توسعه تله مدیسن و مشاوره آنلاین هرگونه امکان دیگری در فضای چارچوب سایبری میباشند.

اما در این برهه تصمیم به راه اندازی این پورتال مشاوره روانشناسی آنلاین کردیم چون دلایل بسیار قوی برای توجیه آن داریم که قبلاً ذکر شده است بدیهی است از همه همکاران متخصصین در رشته های روانپزشکی، روان سنجی، مشاوره روانشناسی تقاضای یاری داریم تا این گام مهم و بزرگ در راستای توسعه همه جانبه علمی و کاربردی با هدف هم نوع دوستی و ارتقای سطح سلامت روانشناختی جامعه برداشته شود.

منبع: www.ravanshenasy.org